Ryszard Jankowski i Sławomir Dąbkowski

Pani Małgorzata Michalska współpracowała z naszą Spółką w latach 2007 do 2012. Naszą współpracę zakończyła na stanowisku specjalisty do spraw administracji i logistyki. W trakcie współpracy wykazywała się sumiennością, terminowością, kreatywnością, skrupulatnością oraz zaangażowaniem w pracy. Posiada zdolności interpersonalne, które pozwalają jej swobodnie pracować z ludźmi indywidualnie oraz w grupie. Otwartość, ambicje oraz chęć permanentnego podwyższania swoich kwalifikacji pozwala jej osiągać coraz wyższe stopnie rozwoju zawodowego. Współpraca z Panią Małgorzatą była gwarancją rzetelnie wykonanej pracy.